Turkey Motorcycle Tour Day 3 – Rothenburg to Prague